Informacje o leku

Szybka ULGA
w żylakach odbytu1,2

 • SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

  Wyciąg gęsty z koszyczka rumianku – 50 mg, wyciąg gęsty z korzenia pokrzyku – 20 mg, wyciąg gęsty złożony (4:1) z: ziela żarnowca kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika – 80 mg, benzokaina – 100 mg.

 • POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:

  Czopki.

 • WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

  HEMOROL jest środkiem stosowanym tradycyjnie w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu. HEMOROL jest stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

 • DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA:

  Dorośli - wprowadzić doodbytniczo 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia. Czas trwania leczenia: czopki powinny być stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.

 • PRZECIWWSKAZANIA:

  Uczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny Asteraceae = Compositae (Złożone). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Choroba nowotworowa.

 • SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

  Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku stwierdzenia krwi w stolcu należy zasięgnąć porady lekarza. Ze względu na działanie uczulające benzokainy zaleca się przeprowadzenie wywiadu w kierunku skłonności do uczuleń pacjenta oraz nie przekraczanie 7 dni stosowania produktu. W przypadku braku działania lub zaostrzenia objawów cahorobowych należy przerwać stosowanie produktu. W przypadku dużych guzków krwawniczych może wystąpić uciskowa bolesność do czasu rozpuszczenia się czopka (ok. 5-10 min). Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci.

 • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

  Dotychczas nie było doniesień o działaniach niepożądanych.

 • PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

  Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław.

 • NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

  R/0866.

 • KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI:

  lek dostępny bez recepty.

1. W. Witkiewicz, M. Maszkowski, Z. Chmielecki, Ocena skuteczności leku Hemorol w leczeniu stanów zapalnych żylaków odbytu – wyniki badania. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

2. M. P. Zacharasz, Otwarte badanie skuteczności i tolerancji preparatu Hemorol czopki doodbytnicze, produkcji Wrocławskich Zakładów Zielarskich HERBAPOL S.A., w leczeniu żylaków odbytu. Katedra Chirurgii Wydziałowej nr 1 NUM im. A.A. Bogomolca.